Området webbutveckling är ganska stort och innefattar en rad olika tjänster att erbjuda sina kunder. Till att börja med handlar det förstås i sin grund om att utveckla en webbplats åt ett företag, en förening eller i vissa fall en privatperson. Den här typen av jobb handlar om flera saker, där både funktionalitet och utseende har stor betydelse för det färdiga resultatet. Viktigt är att vara lyhörd för kundens önskemål, då hemsidan eller webbplatsen trots allt är ansiktet utåt och för många ett första intryck i besökarens ögon. Vidare ska webbplatsen vara lättnavigerad för att undvika irritation.

En del företag som arbetar med webbutveckling erbjuder någon form av webbhotell, där all data som webbplatsen är uppbyggd av finns lagrad. En av de allra första uppgifterna när ett företag vill ha en ny webbplats är dock att registrera ett domännamn. Det innebär lite av ett detektivarbete till att börja med, för att försäkra sig om att domännamnet inte redan existerar. När domännamnet är registrerat, är det bara att sätta igång med det utvecklingsarbete som ska göras för att webbplatsen ska kunna lanseras.

Med en webbplats och en viss domän följer också behovet av e-post kopplat till domänen. De företag som erbjuder webbhotell sköter oftast driften av mailen också, i form av en mailserver som alltid ska vara igång. Kunden kan ansöka om ett visst antal mailadresser som behövs, beroende på hur många anställda det handlar om, samt om man önskar e-postadresser till vissa funktioner inom företaget (exempelvis kundservice, admin etc.).

Webbutveckling som tjänst slutar i regel inte med att en webbplats är färdigutvecklad, eftersom det löpande uppstår nya behov hos kunden – ny design på sidan, fler funktioner och så vidare. Det handlar också ofta om uppgraderingar av webbtjänster på servern och annat som måste harmonisera med webbplatsen för att den ska fungera som den ska.