Design är processen som handlar om att samla idéer och att estetiskt arrangera och genomföra dessa idéer, men man är dock styrd av vissa principer och tanken är att uppfylla ett visst syfte. Webbdesign har en liknande process som när man skapar med syftet att kunna presentera innehållet på elektroniska webbsidor. Dessa kan slutanvändarna komma åt via internet med hjälp av en webbläsare. Nedan finner du information kring webbdesign, vilka nyckelelement som man måste arbeta med när man utvecklar en webbsida och hur allt skall bindas samman.

Olika element inom webbdesign

När man arbetar med webbdesign så använder man sig av många nyckelvisuella element, vilket är liknande inom all sorts design. Samtliga nyckelelement måste bindas samman för att man skall lyckas skapa en övertygande sida som är attraktiv för läsaren att befinna sig vid. En webbsida med en icke-fungerande webbdesign kommer troligtvis leda till förlust av besökare. Några av dessa nyckelelement är:

Layout

Grafiken, annonserna och texten är ordnad på ett visst sätt, vilket kallas för layout. Inom webbdesign så är ett viktigt mål att skapa och underlätta själva vägen som användaren måste ta för att hitta den information de söker. Helst så ska detta ske genom en överblick av sidan. Detta inkluderar att upprätthålla balansen, konsistensen och integriteten hos designen.

Färg

Valet av färger beror på syftet och kundkretsen. Det kan vara en enkel svartvit design eller en mångfärgad design, den bör förmedla personligheten hos en person eller ett företags varumärke med hjälp av webbsäkra färger.

Grafik

Grafiken kan innehålla logotyper, foton, clipart eller ikoner, som alla har som syfte att förbättra webbdesignen. För bäst användarvänlighet måste dessa placeras på lämpligt sätt, de måste kombineras med med färgvalen och innehållet på webbsidan. Samtidigt får det inte bli för överbelastat eller långsamt att ladda.

Teckensnitt

Användningen av olika typsnitt kan förbättra en webbdesign rejält. De flesta webbläsare kan bara läsa ett visst antal teckensnitt, kända som “webbsäkra teckensnitt”, så din formgivare kommer i allmänhet att arbeta inom dessa ramar.

Innehåll

Innehåll och design måste fungera tillsammans för att lyckas förmedla webbplatsens syfte genom det visuella och text. Skriftlig text ska alltid vara relevant och användbar för att inte förvirra läsaren och därmed riskera att de lämnar sidan. Innehållet bör optimeras för sökmotorer och vara av lämplig längd, med relevanta nyckelord.

Att skapa användarvänlig webbdesign

Förutom de grundläggande delarna i webbdesign som gör en webbplats vacker och visuellt övertygande, måste en webbplats alltid överväga slutanvändaren. Vem är det som kommer att besöka webbsidan? Är tanken att det skall vara en plats där man kan integreras med andra besökare? Man bör fundera på detta när man tänker på sidans funktionalitet. Användarvänlighet kan uppnås genom att uppmärksamma nedanstående följande faktorer.

Navigering

Webbplatsarkitektur, menyer och andra navigeringsverktyg i webbdesignen måste skapas med hänsyn till hur användarna bläddrar och söker. Målet är att hjälpa användaren att enkelt flytta runt på webbplatsen och effektivt hitta den information de behöver.

Multimedia

Relevanta ljud och videofilmer leder till stimulans och kan hjälpa användarna att förstå information som sidan vill förmedla, men se till att detta är utvecklat på ett enkelt och smidigt sätt så att användaren inte störs av dessa moment. Inkluderar man ljud och video på ett smart sätt så kan besökaren känna sig uppmuntrad av sidan och därför spendera mer tid på webbsidan.

Kompatibilitet

Skapa en design för webbsidan som fungerar lika bra oavsett webbläsare och operativsystem.

Teknik

Tekniska framsteg ger designers friheten att lägga till rörelse och innovation, vilket möjliggör att webbdesign alltid kan vara fräscht, dynamiskt och professionellt.

Interaktivitet

Öka aktivt deltagande och engagemang hos användarna genom att lägga till kommentarsfält i designen. Konvertera användare från besökare till kunder med e-postformulär och registrering av nyhetsbrev.